Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

vrijdag 26 juni 2015

RFGN: na de opening, het vervolg

Dit is een herplaatsing van een bericht van Paul de Graaf op www.rfgn.nl.

Met de officiële opening van het Voedselbos Vlaardingen zaterdag 20 juni j.l. is fase 1 van de aanleg van dit ‘grootste randstedelijke voedselbos’ afgesloten. Dit voorjaar vanaf januari zijn de condities gecreëerd voor het voedselbos om zich te ontwikkelen: er zijn hoogteverschillen gemaakt met drogere terpen en een waterpartij (in een gesloten grondbalans),  de houtwal is gesnoeid, groenbemester is ingezaaid en de eerste bomen en struiken zijn gepland. Een aantal grote bomen zijn in overleg met de bomenstichting gekapt om te voorkomen dat ze het voedselbos vallen in de komende jaren. De bomen zijn afgetopt op 6 meter zodat ze de komende jaren als habitat kunnen dienen voor allerlei dieren. De afgezaagde stammen en grote takken zijn geënt met paddenstoelenbroed (shii take en populierenleemhoed) en met wat geluk zal de eerste oogst hiervan al beschikbaar zijn in het najaar.

De eerste bomen die zijn geplant (op Boomfeestdag) zijn walnoten, zij zullen de komende jaren uitgroeien tot de hoge-kruinlaag van het voedselbos, aangevuld met nog te planten tamme kastanjes in de zuidoosthoek van het terrein. Daarnaast hebben we een aantal eetbare hagen en wilgenvlechtwerken aangeplant die samen met de uitgegraven waterpartij het openbare en het semi-openbare gedeelte van elkaar scheiden.

Het voedselbos is altijd toegankelijk. In het openbare deel kan altijd gewandeld worden. Het semi-openbare deel kun je alleen in op de dagen dat er iemand van het Voedselbos aanwezig is, maar is door zichtlijnen wel altijd visueel toegankelijk. Zo vinden we een balans tussen ecologisch, productief en recreatief beheer.

De  volgende fase is de aanplant van kleinere bomen, struiken en de eerste vaste planten in het najaar. De details van het beplantingsontwerp zijn we nu aan het uitwerken. Naarmate de hoge en lage kruinlaag en de struiken groter worden zullen de kruidlaag en de bodembedekkers worden aangeplant. Voorlopig mogen de pioniersplanten die bekend staan als onkruid (zoals distels en brandnetel) voor ons de bodem bewerken samen met de bodemverbeteraars die we hebben gezaaid. Zo zal het voedselbos stap voor stap groeien. Ondertussen willen we zoveel mogelijk leren van deze pilot. Hoe gaat de biodiversiteit zich ontwikkelen in het voedselbos? Hiervoor hebben we een biodiversiteitsmeting laten doen. Welke bomen, struiken en planten gaan het goed doen? En hoe kunnen we uit het voedselbos inkomsten genereren die de kosten van onderhoud kunnen dekken? Zo willen we de basis leggen voor een nieuwe vorm van beheer van stadsrandgebieden en een nieuw beroep: voedselboswachter.

Het is deze inzet die het voor het Recreatieschap Midden-Delfland en Provincie Zuid-Holland interessant maakt ons de ruimte te bieden en te steunen. Zij zijn op zoek naar een nieuwe rolverdeling tussen burgers, ondernemers en overheid en naar innovatieve benaderingen van beheer van de groene ruimte en ons initiatief in Vlaardingen past hier naadloos in. De hoop is dat het Voedselbos een kraamkamer zal vormen voor ideeën die ook op grotere schaal kunnen worden toegepast.

Wordt vervolgd.

zondag 21 juni 2015

En het bos is officieel geopend!

Gisteren (20 juni) is het voedselbos officieel geopend. De eerste oogst uit het bos was vlierbloesem. Daar is siroop van gemaakt. En deze flesjes werden tijdens de opening uitgedeeld aan de vrijwilligers en de mensen die het voedselbos mogelijk hebben gemaakt.
De poort aan de spoorzijde van het bos was vooraf dichtgeweven met wol en bloemen. Het was aan de volgende generatie, de kinderen uit het gezelschap, om de poort gezamenlijk open te knippen. Dat werd verzorgd door Mirjam van de Snoepjestuin.
's Middags waren er rondleidingen door onze experts van het Rotterdams Forest Garden Netwerk waarbij er meer verteld werd over de achtergronden van het voedselbos, en er uitgebreid de gelegenheid was om vragen te stellen.
Het weer was goed en de belangstelling gedurende de dag was groot.


Suzanne Stolk (één van de vrijwilligers) heeft een mooi fotoverslag op Facebook gezet. Maar omdat niet iedereen Facebook heeft, zal ik het hieronder integraal overnemen.De eerste gasten zijn gearriveerd.


Er blijkt grote belangstelling voor de opening van het voedselbos!


Ontvangst met koffie, thee en vlierbloesemlimonade.


De hele meute vertrekt naar het 'podium' voor de opening.


Mirjam Warnaars, eigenares van Landwinkel Hoeve Avondrust en voorzitter van de stichting Voedselbos Vlaardingen heet iedereen welkom.


Aan Annie Boekestijn van de agrarische natuurvereniging Vockestaert de eer om de opening te verrichten.


Het Voedselbos is mogelijk gemaakt door: Recreatieschap Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland, het Omgevingsfonds Midden-Delfland, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Eneco. Gedeputeerde Han Weber van de provincie krijgt het eerst product uit het voedselbos uitgereikt: vlierbloesemsiroop.


Overhandiging van het product aan wethouder Hoekstra van gemeente Vlaardingen.


Caroline van der Zwan van Fonds Vlaardingen, Schiedam e.o. krijgt het eerste product overhandigd.


Agnes van Ardenne, aanwezig namens Food Council Rotterdam. Rechts Jan van der Schans, secretaris van stichting Voedselbos Vlaardingen.


En nu in een lange stoet over het houtsnipperpad van het openbare deel langs het voedselbos voor de opening van het semi-openbare deel van het bos.


De kinderen mogen de poort openknippen.


Aftellen...


... en knippen maar!


De laatste touwtjes.


Kunnen we naar binnen?


Jaa, welkom in het Voedselbos Vlaardingen!


Heb je de opening gemist, maar vind je het wel leuk om een keer te komen kijken? Iedere vrijdag zijn er tussen ca. 9.00 en 16.00 uur vrijwilligers aan het werk. Wees welkom!


vrijdag 5 juni 2015

Uitnodiging opening Voedselbos Vlaardingen op 20 juni

U wordt van harte uitgenodigd bij de opening van het Voedselbos Vlaardingen op zaterdag 20 juni.
In samenwerking met het Recreatieschap Midden-Delfland, de Snoepjestuin en het Rotterdams Forest Garden Netwerk is de Stichting Voedselbos Vlaardingen begin dit jaar gestart met de aanleg van een voedselbos aan de Zuidbuurt in Vlaardingen.

Het Voedselbos Vlaardingen is een door mensen ontworpen ecosysteem dat voedselproductie op basis van natuurlijke principes combineert met kansen voor burgerparticipatie, biodiversiteit, natuur- en milieu educatie en ondernemerszin.

Het ontwikkelen en laten groeien van een voedselbos is een proces van jaren, maar nu de basis van het ontwerp is gerealiseerd met hoogteverschillen in het terrein, en de eerste bomen en struiken zijn geplant willen we met u het Voedselbos feestelijk openen en de eerste oogst nuttigen.

Het programma
11.30 u.   ontvangst met koffie en thee
12.00 u.   officiële opening; Annie Boekestijn (Vereniging Vockestaert) overhandigt de eerste producten uit het voedselbos aan vertegenwoordigers van de organisaties die ons ondersteunen
12.30 u.   rondleidingen
15.00 u.   sluiting


De opening is goed te combineren met de andere activiteiten van de Midden-Delflanddag.

Bereikbaarheid: de locatie is goed te bereiken met OV (500 meter lopen van Station Vlaardingen-West) en fiets; voor wie toch met de auto wil komen is er (beperkte) parkeergelegenheid aan Van Boendaleweg 1; lopend en per fiets is het Voedselbos ook toegankelijk vanaf de Zuidbuurt.

Aanmelding vooraf per email is welkom via: voedselbosvlaardingen [at] outlook.com.

Uitnodiging Opening-Voedselbos 20-juni-2015

Over het project
Het Voedselbos Vlaardingen, locatie Zuidbuurt, is een project van Stichting Voedselbos Vlaardingen i.s.m. het Rotterdams Forest Garden Netwerk, de Snoepjestuin en Recreatieschap Midden-Delfland en wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Schiedam-Vlaardingen, Omgevingsfonds Midden-Delfland en de Provincie Zuid-Holland, met materiële bijdragen van Eneco. Met productie van voedsel en andere gewassen en het geven van educatie als basis, worden in Voedselbos Vlaardingen verdienmodellen ontwikkeld voor het ecologisch en recreatieve beheer van de locatie.
Stichting Voedselbos Vlaardingen wil daarmee bijdragen aan de maatschappelijke en vakmatige discussie over de
toekomst van ons stedelijk groen, onze buitenruimte en onze landbouw. Volg ons op www.voedselbosvlaardingen.nl