Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

maandag 23 januari 2017

Aandacht voor Manifest Natuurinclusieve Landbouw

In Voedselbos Vlaardingen werken we mee aan kennis over een toekomstgericht ecosysteem waarin voedsel kan worden geproduceerd. Maar wij zijn niet de enigen. Veel verschillende partijen zijn hier mee bezig.

Bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken:
"Nederland moet over vijf tot tien jaar wereldwijd de onbetwiste koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Samen met de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en kennisinstellingen wil het kabinet dat Nederland voorop loopt met innovatieve, gezonde producten met meer groente en plantaardige eiwitten. Dat voedsel moet geproduceerd worden met een zo laag mogelijk uitstoot van broeikasgassen en met het laagste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica." (bron)

Zij organiseren deze week de nationale voedseltop. Reden voor andere partijen om een manifest op te stellen. Die partijen hebben zich verenigd in het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw. Zij stellen op hun website:
"Het mondiale voedselsysteem is hard toe aan een nieuw hoofdstuk. Een flink aantal partijen heeft elkaar gevonden onder de noemer 'natuurinclusieve landbouw' tijdens verschillende dagen in Driebergen, Leeuwarden, Den Bosch en Amersfoort. Samen schreven zij het manifest dat hieronder staat. (Nou, eigenlijk hier, red.) Dit manifest gaan we aanbieden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam. Hoe meer mensen dit manifest ondersteunen, hoe duidelijker onze boodschap klinkt." (bron)

De tien belangrijkste punten van het manifest zijn (en ik citeer):
1) Wij zijn een netwerk van initiatiefnemers in de natuurinclusieve landbouw. Een netwerk dat zich
ontwikkelt vanuit de praktijk van onderop en optrekt met alle actoren die onze grondslagen
steunen en onze beweging mee vorm geven.
2) Wij streven naar voedselzekerheid en voedselkwaliteit door onze productiviteit maximaal, direct
en proactief te enten op de levende natuur met haar eigenschappen en kwaliteiten. En daarmee
natuur en landbouw op een hoger niveau met elkaar laat samenwerken.
3) Wij weten dat dit een basis is voor duurzaam en meervoudig rendement dankzij de wereldwijde
en Nederlandse voorbeelden van natuurinclusieve pioniers en koplopers, en zetten ons in om
hun kennis, inzicht en vaardigheid te verdiepen, te verbreden en te verspreiden.
4) Wij onderstrepen bovendien het potentieel van een natuurinclusieve koers als input voor
systemische innovaties als antwoord op complexe en urgente kwesties zoals klimaatverandering,
achteruitgang van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, gezondheid van consumenten en
bestaanszekerheid voor boerengezinnen.
5) Wij zijn onderweg naar de aftrap van Nederland als Levend Lab voor natuurinclusieve landbouw
op 1 januari 2018.
6) Wij zetten Nederland daarmee scherper op de internationale kaart van verwante agro-ecologische
ontwikkelingen. We maken ons sterk voor de natuurinclusieve aspecten van internationale
voedselketens.
7) Wij werken vanuit kleine veranderingen en verbetering. We zijn een lerende omgeving waar we
stap voor stap groeien naar een verdere integratie van landbouw en natuur. Dat is wat we
bedoelen met een Levend Lab of Living Lab.
8) Wij onderzoeken manieren om consumenten te betrekken die vanuit eigen duurzame motivaties
nieuwe voedselkeuzes kunnen maken.
9) Wij zien een natuurinclusieve landbouw als een vanzelfsprekende basis voor een vitaal, cultureel
rijk en economisch gezond platteland. Een omgeving waarin mensen in verbinding met hun
omgeving aan een gezond toekomstperspectief werken.
10) Als onze ambities voor 2030 stellen wij: actieve betrokkenheid van 8.000 boeren en 250
coöperaties en sociale ondernemingen, steunbetuiging van 1.000.000 burgers.

Voedselbos Vlaardingen ondersteunt het manifest ook. Op 26 januari zal het worden aangeboden. Als je het manifest ook wil ondersteunen, doe dat dan hier.

woensdag 11 januari 2017

Je kunt nu Vriend van Voedselbos Vlaardingen worden!

Het is zover!

Vanaf januari 2017 (nu dus) kun je Vriend van Voedselbos Vlaardingen worden.

Wandel je graag in het gebied? Draag je het initiatief een warm hart toe? Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden van activiteiten die we organiseren?
En vind je een bedrag van minimaal 10 euro (meer mag natuurlijk ook) daarvoor een prima prijs? Dan is Vriend worden iets voor jou.

We hebben een speciale pagina op de website in het leven geroepen met alle informatie over hoe Vriend te worden. Kijk daarvoor hier.

Klik even door en ... Laat de aanmeldingen maar binnenstromen. :-)

maandag 2 januari 2017

Jaaroverzicht 2016

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het wel weer eens aardig om het voedselbos te laten zien door de seizoenen heen. Regelmatig wordt er een serie foto's gemaakt vanaf steeds dezelfde standpunten. Zo kunnen we de ontwikkeling van het voedselbos mooi in beeld brengen.

Ik kies voor dit bericht, noem het het jaaroverzicht 2016, een standpunt vanaf het openbare pad. Er is in het ontwerp rekening gehouden met een zichtlijn op het semi-openbare gedeelte. In de toekomst blijft dit dus ook een open stuk. Ook als het bos meer volgroeid raakt. Je staat hier praktisch in de bosrand aan de ene kant van het perceel. Je staat op het dammetje dat daar in een slootje ligt. Je kijkt over het water heen, richting de boomstambrug met daarachter een berk in de bosrand aan de overkant en rechts steeds de kas. We beginnen op 8 januari en eindigen op 30 december.

8 januari 2016

22 januari 2016
4 maart 2016

25 maart 2016

1 april 2016
15 april 2016

29 april 2016
6 mei 2016
13 mei 2016

20 mei 2016

27 mei 2016

3 juni 2016

13 juni 2016

24 juni 2016

12 juli 2016

22 juli 2016 (oeps, per ongeluk ingezoomd)
5 augustus 2016

12 augustus 2016

26 augustus 2016

2 september 2016

9 september 2016

16 september 2016

23 september 2016

7 oktober 2016

28 oktober 2016

18 november 2016

25 november 2016
16 december 2016

23 december 2016

30 december 2016


Ter vergelijk, de eerste foto die we net na de aanleg van de waterpartij hebben genomen:
30 januari 2015