Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

Informatie

Ontwerp en aanleg

In 2014 werd het ontwerp voor het voedselbos definitief gemaakt. In januari 2015 begonnen de fysieke werkzaamheden. Er werd water gegraven en van de grond die daarmee vrij kwam, werden terpen opgeworpen. Paden en beplanting werden aangelegd en de groei van het voedselbos kon beginnen.

Het ontwerp werd gemaakt door het Rotterdam Forest Garden Netwerk. Daarin werken vier mannen samen, ieder vanuit hun eigen expertise. Over het RFGN is meer informatie te vinden via hun website.

Uitgangspunten en doelstellingen
Het voedselbos is ontworpen met permacultuur als uitgangspunt. Het laat een duurzamer alternatief zien voor de monoculturen die we in gangbare landbouwpraktijken gewend zijn. Voedselbos Vlaardingen werkt met:
 1. zichzelf versterkende kringlopen, zodat externe inputs (gif en kunstmest) niet nodig zijn;
 2. gebruik van verschillende plantlagen, zodat meer oppervlakte nuttig gebruikt kan worden;
 3. bevordering van biodiversiteit, zodat plagen en ziekten op een natuurlijke manier tegen gegaan worden;
De doelstellingen behelzen meer dan alleen voedselproductie. Voedselbos Vlaardingen wil ook een plek zijn waar recreatie en beheer van groen geen geld kost, maar geld oplevert. En daarnaast moet het voedselbos een plek zijn waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten.

Samengevat kunnen we stellen dat bij de ontwikkeling van het voedselbos de volgende elementen een rol spelen:
 • monocultuur tegenover permacultuur
 • recreatie en beheer van groen
 • samenhang in de wijk versterken
 • verdienmodellen ontwikkelen
Financiering
Een voedselbos is een systeem dat langzaam op gang komt. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig en in de eerste jaren komt daar (in de zin van voedselproductie) nog niet gelijk heel veel voor terug. Op termijn zou een voedselbos zichzelf moeten kunnen bedruipen. Dat is ook één van de elementen die we onderzocht willen zien.
Voor de initiële financiering van dit project is een beroep gedaan op de volgende fondsen:
 • Omgevingsfonds Midden Delfland
 • Fonds Schiedam-Vlaardingen
 • Uitvoeringsregeling Groen van de Provincie Zuid-Holland
 • Sponsoring
Wij danken deze fondsen.

Jaarverslagen en downloads

Klik op de link om het item te bekijken of te downloaden.

Rapport Natuurwaardebepaling - voorjaar 2015 (pdf)
Fotoboek 2014-2015 (ppt)
Jaarverslag 2016 (pdf)

Artikel in Urban Agriculture Magazine - nr. 33 (pdf)
Artikel in Permacultuur Magazine - nr. 13 (pdf)

Plattegrond met beplanting

De beplanting van Voedselbos Vlaardingen is in 2023 opnieuw in kaart gebracht met behulp van gps-meting. De gps-data zijn opgenomen in de online tool Protura. De kaart werkt als volgt:

Je komt bij de kaart door de link te volgen naar de kaart van Voedselbos Vlaardingen. Vervolgens klik je op de Filter-knop aan de rechterkant van de kaart. 
Je kunt zoeken op soortnaam of op laag (kruinlaag, tussenlaag, struiklaag zijn op dit moment ingetekend). De soortnamen staan in een dropdownmenu, in het Engels. Het is ook mogelijk om de soortnaam in te toetsen in het venster.
Het is verder mogelijk om in en uit te zoomen, en om de kaart over het scherm te verplaatsen. Financiering
Om de beplanting in kaart te brengen hebben we een donatie ontvangen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Ook de donatie van Exclusiva heeft dit project mede mogelijk gemaakt. Onze hartelijke dank voor deze bijdragen. 

Over Protura
Protura is een web-applicatie om agroforestry projecten online te beheren. Het is opgezet door onze vrijwilliger Brian, die zelf ook een agroforestry project is gestart in Italië. Met Protura kunnen voedselbos-eigenaren online het overzicht over hun plantgoed houden, werkzaamheden inplannen, en oogst en verkoop managen. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op https://www.protura.nl/intro. 
De applicatie zit momenteel in de testfase. Protura staat ervoor open om met testpartners de applicatie verder te ontwikkelen. Het doel is om met deze applicatie agroforestry projecten succesvol te helpen, en dit kan alleen met goede feedback. Neem via de website contact op.