Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

maandag 30 maart 2015

Even voorstellen: Huib Sneep


In een serie berichtjes met de titel 'Even voorstellen' zullen de betrokkenen bij het Voedselbos Vlaardingen iets over zichzelf vertellen. Aan iedere betrokkene werden zes vragen gesteld. De tweede uit de serie gaat over Huib Sneep.

Wie ben je? 
Huib Sneep.

Waar kom je vandaan? 
Geboren in Ridderkerk en sinds 1966 wonend in Schiedam.

Welke rol speel je in het project van de ontwikkeling van het Voedselbos Vlaardingen?
Mijn rol is het inbrengen van kennis, het bekend maken van dit initiatief in mijn lokale netwerk, het technisch uitvoerbaar maken van het ontwerp, regelen van vergunningen en het begeleiden van de uitvoering. Professionele vaardigheden: tuin- en landschapsarchitect, boomexpert, systeemdenker.

Waarom ben je geïnteresseerd in voedselbossen in het algemeen en dit project in het bijzonder? Omdat het heel nuttig, leerzaam is om te kijken hoe je met een minimale inzet van werk een maximaal en langdurig productief landschap kan maken. Productief is hier bedoeld als: voor mensen, flora en fauna veel mogelijkheden biedend.

Hoe ben je erbij betrokken geraakt?
Door de samenwerking in het Rotterdam Forest Garden Netwerk.

Wat hoop je dat er bereikt wordt met het project?
Dat het zodanig slaagt dat veel mensen herontdekken dat openbaar groen in Nederland veel productiever en boeiender kan worden dan het de laatste 70 jaar geweest is.


Meer info over Huib op de website van Greenwave Systems

Geen opmerkingen:

Een reactie posten