Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos van Nederland. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf. Dat kan bijvoorbeeld op de vrijwilligerswerkdagen op vrijdag tussen 9.30 uur en 16.00 uur. Of meld je aan voor een rondleiding.

EducatieKom ontdekken, beleven én leren in het voedselbos!
Het Voedselbos in Vlaardingen biedt volop mogelijkheden voor buitenlessen 
in de natuur

Het educatie team van Voedselbos Vlaardingen heeft buitenlessen ontwikkeld die geschikt zijn voor de groepen 5, 6 en 7 van het primair onderwijs.

Waar gaan de lessen over?  
Een eerste bezoek is een kennismaking met het voedselbos. De leerlingen ontdekken de plek, de planten, bomen en dieren doormiddel van korte opdrachten. Ze gebruiken hierbij al hun zintuigen! De buitendagen die daarop volgen zijn verdiepend en gaan in op thema's als:
kringlopen & samenhang, ontwerpen & patronen, energie en oogst & verwerking.

Voor wie?
Scholen uit Vlaardingen maar ook daarbuiten zijn van harte welkom. Wij richten ons met de lessen op de groepen 5, 6 en 7 van het primair onderwijs.

Wanneer zijn de lessen en hoe lang duren ze?
De lessen kunnen het hele schooljaar door plaatsvinden. Een buitendag duurt 2,5 tot 3 uur.
Wij streven naar het aanbieden van een leerlijn waarbij leerlingen in de groepen 5-6-7 in ieder leerjaar 4x een bezoek brengen aan het voedselbos.
Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden; bijvoorbeeld een serie bezoeken in de vorm van een project of een eenmalig bezoek. Graag horen wij wat het beste bij uw schoolprogramma past.

Sluiten de lessen aan bij leerdoelen?
Jazeker! Ecologische basisvorming, milieu en duurzaamheid, systeemdenken maar ook
voeding & gezondheid komen in de lessen aan bod.

De lessen sluiten aan bij verschillende kerndoelen:

  • K39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • K41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen
  • K42 De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurverschijnselen, zoals; licht, geluid, elektriciteit, kracht magnetisme en temperatuur

Ook 21e eeuwse vaardigheden zijn in de lessen verweven zoals: creatief en kritisch denken, communiceren en samenwerken.

Wat is er verder nodig?
Wilt u met een groep naar het voedselbos komen voor een mooie buitenles?
Dan is de volgende voorbereiding nodig:

  • Neem contact op om het bezoek in te plannen. 
  • Voor het bezoek verdeelt u de leerlingen in groepjes (3 tot 4 groepjes, nader te bepalen). Voor elk groepje is een (groot)ouder als begeleider nodig. En u regelt vervoer. Het voedselbos ligt op loopafstand van metrostation Vlaardingen West.
  • Vertel de leerlingen dat ze kleding en schoenen (of laarzen) aandoen die vies mogen worden. 
  • U ontvangt van ons een voorbereidende introductieles voor het digitale schoolbord.


Meer informatie en aanmelden voor de lessen:
Neem contact op met Mirjam Hooijmeijer, coördinator educatie:

e-mail: educatie@voedselbosvlaardingen.nl
tel.: 06 52 88 88 97