Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

vrijdag 24 april 2015

Even voorstellen: Paul de Graaf


In een serie berichtjes met de titel 'Even voorstellen' zullen de betrokkenen bij het Voedselbos Vlaardingen iets over zichzelf vertellen. Aan iedere betrokkene werden zes vragen gesteld. De derde uit de serie gaat over Paul de Graaf.


Wie ben je?
Mijn naam is Paul de Graaf. Als onderzoeker, ontwerper en systeemdenker wil ik natuurlijke processen en ecologische principes weer terugbrengen en centraal stellen in het ontwerp van de stad en platteland.

Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren op een boerderij in de Wieringermeer (N-H) en woon nu al weer bijna 20 jaar in Rotterdam.

Welke rol speel je in het project van de ontwikkeling van het voedselbos Vlaardingen?
Samen met de leden van RFGN heb ik het voedselbos geïnitieerd en ontworpen. Als ruimtelijk ontwerper stel ik vragen als; waar kom je binnen, hoe loop je er doorheen, hoe ervaar je de plek en hoe vinden alle onderdelen van een voedelbos een plek in relatie daarmee?
Daarnaast is mijn rol het project te plaatsen in grotere discussies over waar we als samenleving naartoe willen met ons stedelijk groen, onze buitenruimte en onze landbouw. De bijzondere rol die het voedselbos daarin kan spelen is de basis voor het verkrijgen van financiering en medewerking van overheden voor het project. Ik schrijf projectplannen, aanvragen en artikelen, ontwerp en teken en leg contacten met experts die ons kunnen helpen om dit tot een grensverleggend voedselbos te maken. En af en toe help ik ook nog wel eens een kruiwagen sjouwen.

Waarom ben je geïnteresseerd in voedselbossen in het algemeen en dit project in het bijzonder?
Sinds ik de 'forest garden' van Martin Crawford in Devon heb bezocht in 2004 ben ik gefascineerd door het concept: het idee dat je een 'bostuin' als samenhangend en productief ecosysteem kan ontwerpen en het idee dat je daarmee tegelijkertijd een recreatief park, een landbouwsysteem en een natuurgebied realiseert.

Hoe ben je erbij betrokken geraakt?
Ik ben oprichter van het Rotterdams Forest Garden Netwerk en als zodanig een van de initiatiefnemers van het project.

Wat hoop je dat er bereikt wordt met het project?
Het doel is:
1) uit te vinden hoe een voedselbos er in dit deel van Nederland, in dit landschap en aan de rand van de stad uit kan komen te zien en kan functioneren;
2) leren wat dit op kan leveren agrarisch, ecologisch, sociaal, financieel (Hoeveel kunnen we produceren? Kun je daarvan leven en wordt voedselboswachter een nieuw beroep dat kansen biedt voor werk? Ontstaan er nieuwe natuurwaarden? et cetera);
3) mensen te vertellen wat we leren, de opgedane kennis vastleggen en beschikbaar maken voor anderen en zo hopelijk de basis leggen voor nieuwe voedselbossen.

dinsdag 21 april 2015

Aankondiging: Voedselbostocht op 20 juni 2015

Voedselbostocht vanuit Schiedam Noord

Bij een voedselbos worden ecologische principes van een natuurlijk bos benut om een verrassend grote variatie aan fruit, noten en eetbaar blad te produceren. In tegenstelling tot een moestuin plant je een voedselbos maar één keer aan. Daarna kun je jarenlang vele soorten eetbare planten oogsten, vaak meermaals per jaar.

Sinds 2013 ontwikkelt zich een voedselbos in Schiedam Noord. Op het terrein van Boerderij Landvreugd is een klein deel van de Voedselbanktuin aangelegd als een voedselbosje. Na twee jaar begint zich  hier al heel wat eetbaars af te tekenen.

Daarna volgt een bezoek aan het grootste “openbare voedselbos in aanleg”in Vlaardingen-West. Hier verrijst op bijna één hectare, net buiten de Westwijk, een groot voedselbos. Dit bos is sinds januari 2015 in aanleg.

Aanvang: 13.30 op het terrein van Boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel 7 in Schiedam Noord.

 Na de rondleiding op Landvreugd kunt u via een boeiende route door de noordrand van Schiedam en Vlaardingen meefietsen naar het Voedselbos in Vlaardingen West. Afstand 7 km.

Ook kunt u per auto de afstand tussen Schiedam en Vlaardingen afleggen.

De excursie gaat om 14.45 uur verder op het terrein van Voedselbos Vlaardingen, van Boendaleweg 1, 300 mtr. vanaf NS station Vlaardingen West.

Einde: 15.30 uur.

Voor meer informatie: www.rfgn.nl  en www.voedselbosvlaardingen.nl
of  bel Huib Sneep op 06-22 99 38 56

zondag 12 april 2015

Vrijwilligers gezocht

Heb je interesse om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Voedselbos Vlaardingen? Dan kun je vrijwilliger worden.

Met een vaste groep vrijwilligers zijn we de komende tijd aan de slag om het voedselbos (verder) vorm te geven. Er moet nog van alles gebeuren. Zo gaan we bijvoorbeeld:

  • nieuwe aanplant zetten van struiken en andere vegetatie.
  • berenklauwen uitsteken voordat ze groot gegroeid zijn.
  • een schuurtje bouwen om het gereedschap in op te slaan.
  • de houtwal herstellen.


Kom een keer kijken. Zonder verdere verplichtingen. Op de volgende dagen wordt er in ieder geval gewerkt:

  • vrijdag 17 april 2015
  • zaterdag 18 april 2015
  • vrijdag 24 april 2015
  • zaterdag 25 april 2015


Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan bij Jeroen Hooijmeijer.
Heb je zelf geen tijd, maar weet je iemand die misschien interesse heeft? Stuur dit bericht dan door, alsjeblieft.

maandag 6 april 2015

En de vrijdag was ook goed

In het vorige berichtje deed ik verslag van de workshop 'levend bouwen met wilgentenen' die afgelopen zaterdag plaatsvond. Maar op de vrijdag werd er onder een waterig zonnetje door een groep vrijwilligers ook flink veel werk verzet.

Inmiddels zijn de houtsnipperpaden bijna allemaal klaar. Dampende houtsnipperbergen zijn in kruiwagens geladen en verdeeld over het terrein. Die bergen houtsnippers zijn van binnen best warm. Het werd tijd dat ze verdeeld werden over de paden.
En het grootste deel van de composthoop die bij de ingang aan de zuidbuurt lag, is ook weggereden naar de terpen. Bovendien zijn we gestaag doorgegaan met de aanplant van nieuwe struiken.
Er was genoeg te doen, en er is heel veel gedaan. Jong en oud hielp mee. Even lunchen. Een foto met Huib, maar zonder mij en Frans.


En één met mij en Frans, maar zonder Huib.


En soms maakten we tussendoor uiteraard tijd voor een educatief momentje.


Wist je dat 40% van het leven in een bos in dood hout zit. Zie hier een voorbeeld van een natuurlijk insectenhotel.


Wormen zijn goed voor de bodem. Daar moet je er heel veel van hebben. Dat zit bij ons wel goed.


Lijkt het je leuk om ook een keer te komen helpen? Kom dan aanstaande vrijdag naar het voedselbos. Tussen 9.00 uur en 10.00 uur beginnen we. Je mag ook eerst gewoon komen kijken. Maar ik kan je verzekeren dat het meehelpen aanstekelijk werkt. De klussen die gedaan moeten worden variëren. We gaan nieuwe struiken planten; we gaan berenklauwen bestrijden; we gaan compost uitrijden en verdelen over de terpen; en waarschijnlijk nog een laatste stukje pad aanleggen. Kaplaarzen aangeraden. Tot vrijdag?


(Het blijven jongens, hè...)

Het levend hek staat!


Afgelopen zaterdag was het alles behalve stil in het voedselbos. Onder leiding van de Moestuinman (Max de Corte) werd een workshop 'levend bouwen met wilgentenen' georganiseerd. Het resultaat is een hekwerk van een paar tiental meters. Dat hekwerk scheidt het openbare deel van de rest van het voedselbos. Het is voor de ontwikkeling van het bos belangrijk dat in een groot deel de beplanting ongestoord kan groeien. Dat semi-openbare deel zal alleen toegankelijk zijn als de beheerders aanwezig zijn. Langzaam begint het bos de vorm te krijgen zoals het volgens het ontwerp bedoeld is.

De animo voor de workshop was groot. Vanuit de (verre) omgeving kwamen er belangstellenden de workshop volgen en meteen een kijkje nemen in het voedselbos. Alvorens er met het vlechten van de schutting kon worden begonnen, moesten eerst de voorbereidingen getroffen worden. En die voorbereidingen bestonden voor een groot deel uit het graven van een sleuf waarin het hekwerk geplant ging worden. Even hard werken dus...


Na de middagpauze (spep met brood werd verzorgd) was het tijd om de eerste wilgentenen in de grond te gaan zetten. Kruislings werden ze tegen elkaar aan gezet en aan elkaar gebonden. Het resultaat mocht er zijn. Over een tijdje zal dit hek gaan uitlopen en geheel groen kleuren.Aan de andere kant van het terrein (aan de kant van de spoorlijn) kwam een iets minder lange levende schutting te staan. Er is een opening in gehouden omdat daar een scharnierend hek in geplaatst zal worden, zodat we het aan die kant ook kunnen afsluiten. Die levende schutting heeft nu een mooie boog. Of dat zo blijft, hangt af van het hek dat daar nog tussen geplaatst zal worden.


Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde dag waarop veel werk verzet is. Wil je ook een keer komen meehelpen in het voedselbos? De komende tijd is er genoeg te doen. Aanstaande vrijdag (10 april) gaan we bijvoorbeeld verder met het aanplanten van nieuwe struiken en het verdelen van de compost over de terpen. We beginnen tussen 9.00 uur en 10.00 uur. Je bent van harte welkom om kennis te maken, een kijkje te nemen of te komen helpen.