Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

vrijdag 24 april 2015

Even voorstellen: Paul de Graaf


In een serie berichtjes met de titel 'Even voorstellen' zullen de betrokkenen bij het Voedselbos Vlaardingen iets over zichzelf vertellen. Aan iedere betrokkene werden zes vragen gesteld. De derde uit de serie gaat over Paul de Graaf.


Wie ben je?
Mijn naam is Paul de Graaf. Als onderzoeker, ontwerper en systeemdenker wil ik natuurlijke processen en ecologische principes weer terugbrengen en centraal stellen in het ontwerp van de stad en platteland.

Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren op een boerderij in de Wieringermeer (N-H) en woon nu al weer bijna 20 jaar in Rotterdam.

Welke rol speel je in het project van de ontwikkeling van het voedselbos Vlaardingen?
Samen met de leden van RFGN heb ik het voedselbos geïnitieerd en ontworpen. Als ruimtelijk ontwerper stel ik vragen als; waar kom je binnen, hoe loop je er doorheen, hoe ervaar je de plek en hoe vinden alle onderdelen van een voedelbos een plek in relatie daarmee?
Daarnaast is mijn rol het project te plaatsen in grotere discussies over waar we als samenleving naartoe willen met ons stedelijk groen, onze buitenruimte en onze landbouw. De bijzondere rol die het voedselbos daarin kan spelen is de basis voor het verkrijgen van financiering en medewerking van overheden voor het project. Ik schrijf projectplannen, aanvragen en artikelen, ontwerp en teken en leg contacten met experts die ons kunnen helpen om dit tot een grensverleggend voedselbos te maken. En af en toe help ik ook nog wel eens een kruiwagen sjouwen.

Waarom ben je geïnteresseerd in voedselbossen in het algemeen en dit project in het bijzonder?
Sinds ik de 'forest garden' van Martin Crawford in Devon heb bezocht in 2004 ben ik gefascineerd door het concept: het idee dat je een 'bostuin' als samenhangend en productief ecosysteem kan ontwerpen en het idee dat je daarmee tegelijkertijd een recreatief park, een landbouwsysteem en een natuurgebied realiseert.

Hoe ben je erbij betrokken geraakt?
Ik ben oprichter van het Rotterdams Forest Garden Netwerk en als zodanig een van de initiatiefnemers van het project.

Wat hoop je dat er bereikt wordt met het project?
Het doel is:
1) uit te vinden hoe een voedselbos er in dit deel van Nederland, in dit landschap en aan de rand van de stad uit kan komen te zien en kan functioneren;
2) leren wat dit op kan leveren agrarisch, ecologisch, sociaal, financieel (Hoeveel kunnen we produceren? Kun je daarvan leven en wordt voedselboswachter een nieuw beroep dat kansen biedt voor werk? Ontstaan er nieuwe natuurwaarden? et cetera);
3) mensen te vertellen wat we leren, de opgedane kennis vastleggen en beschikbaar maken voor anderen en zo hopelijk de basis leggen voor nieuwe voedselbossen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten