Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

maandag 23 januari 2017

Aandacht voor Manifest Natuurinclusieve Landbouw

In Voedselbos Vlaardingen werken we mee aan kennis over een toekomstgericht ecosysteem waarin voedsel kan worden geproduceerd. Maar wij zijn niet de enigen. Veel verschillende partijen zijn hier mee bezig.

Bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken:
"Nederland moet over vijf tot tien jaar wereldwijd de onbetwiste koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Samen met de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en kennisinstellingen wil het kabinet dat Nederland voorop loopt met innovatieve, gezonde producten met meer groente en plantaardige eiwitten. Dat voedsel moet geproduceerd worden met een zo laag mogelijk uitstoot van broeikasgassen en met het laagste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica." (bron)

Zij organiseren deze week de nationale voedseltop. Reden voor andere partijen om een manifest op te stellen. Die partijen hebben zich verenigd in het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw. Zij stellen op hun website:
"Het mondiale voedselsysteem is hard toe aan een nieuw hoofdstuk. Een flink aantal partijen heeft elkaar gevonden onder de noemer 'natuurinclusieve landbouw' tijdens verschillende dagen in Driebergen, Leeuwarden, Den Bosch en Amersfoort. Samen schreven zij het manifest dat hieronder staat. (Nou, eigenlijk hier, red.) Dit manifest gaan we aanbieden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam. Hoe meer mensen dit manifest ondersteunen, hoe duidelijker onze boodschap klinkt." (bron)

De tien belangrijkste punten van het manifest zijn (en ik citeer):
1) Wij zijn een netwerk van initiatiefnemers in de natuurinclusieve landbouw. Een netwerk dat zich
ontwikkelt vanuit de praktijk van onderop en optrekt met alle actoren die onze grondslagen
steunen en onze beweging mee vorm geven.
2) Wij streven naar voedselzekerheid en voedselkwaliteit door onze productiviteit maximaal, direct
en proactief te enten op de levende natuur met haar eigenschappen en kwaliteiten. En daarmee
natuur en landbouw op een hoger niveau met elkaar laat samenwerken.
3) Wij weten dat dit een basis is voor duurzaam en meervoudig rendement dankzij de wereldwijde
en Nederlandse voorbeelden van natuurinclusieve pioniers en koplopers, en zetten ons in om
hun kennis, inzicht en vaardigheid te verdiepen, te verbreden en te verspreiden.
4) Wij onderstrepen bovendien het potentieel van een natuurinclusieve koers als input voor
systemische innovaties als antwoord op complexe en urgente kwesties zoals klimaatverandering,
achteruitgang van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, gezondheid van consumenten en
bestaanszekerheid voor boerengezinnen.
5) Wij zijn onderweg naar de aftrap van Nederland als Levend Lab voor natuurinclusieve landbouw
op 1 januari 2018.
6) Wij zetten Nederland daarmee scherper op de internationale kaart van verwante agro-ecologische
ontwikkelingen. We maken ons sterk voor de natuurinclusieve aspecten van internationale
voedselketens.
7) Wij werken vanuit kleine veranderingen en verbetering. We zijn een lerende omgeving waar we
stap voor stap groeien naar een verdere integratie van landbouw en natuur. Dat is wat we
bedoelen met een Levend Lab of Living Lab.
8) Wij onderzoeken manieren om consumenten te betrekken die vanuit eigen duurzame motivaties
nieuwe voedselkeuzes kunnen maken.
9) Wij zien een natuurinclusieve landbouw als een vanzelfsprekende basis voor een vitaal, cultureel
rijk en economisch gezond platteland. Een omgeving waarin mensen in verbinding met hun
omgeving aan een gezond toekomstperspectief werken.
10) Als onze ambities voor 2030 stellen wij: actieve betrokkenheid van 8.000 boeren en 250
coöperaties en sociale ondernemingen, steunbetuiging van 1.000.000 burgers.

Voedselbos Vlaardingen ondersteunt het manifest ook. Op 26 januari zal het worden aangeboden. Als je het manifest ook wil ondersteunen, doe dat dan hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten