Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

Contact

Stichting Voedselbos Vlaardingen
De stichting realiseert een voedselbos waarin forestgardening principes lokaal worden toegepast, uitgeprobeerd en ontwikkeld. Met productie van voedsel en andere gewassen en het geven van educatie als basis, worden verdienmodellen ontwikkeld voor het ecologisch en recreatieve beheer van de haar in beheer gegeven locatie.
Onderzocht wordt, zelfstandig en in samenwerking met derden (o.a. coöperatie Ondergrond, Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen en Green Deal Voedselbossen), wat de potentie van de forestgarden als nieuwe, esthetisch en economisch aantrekkelijke vorm van gebiedsinrichting voor (rand)stedelijke gebieden kan betekenen.

Locatiegegevens
Bezoekadres: Van Boendaleweg 1, Vlaardingen.
Postadres: Sweelinckstraat 123, Vlaardingen.


Beheerder
Jolien Langejan
jolien@voedselbosvlaardingen.nl

e-mailadres stichting
info@voedselbosvlaardingen.nl


Bankrekeningnummer Stichting Voedselbos Vlaardingen
NL69RABO 0187 4982 61

Over ons


Bestuur van de stichting
Marije Sorgdrager (voorzitter)
Remko Boers (secretaris)
Bastiaan Boers (penningmeester)
Jan van der Schans (algemeen lid)

Ontwerp, advies en ondersteuning
Rotterdam Forest Garden Netwerk
Coöperatie Ondergrond

Educatieve activiteiten
Mirjam Hooijmeijer (@MirjamTol, educatie@voedselbosvlaardingen.nl)

Vrijwilligers
Suzanne Stolk
Mike Dudok
Anja van Krimpen
Janny Ramakers
Michel Kalis
Arie Sommers
Pleuny Boers
Maarten den Breeijen
Tim

Vrienden-administratie
José de Ridder (vrienden@voedselbosvlaardingen.nl)

Website
Remko Boers (webmaster@voedselbosvlaardingen.nl)