Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf. Dat laatste kan momenteel alleen op afspraak en de mogelijkheden zijn beperkt. Mail ons daarvoor.

Contact

Stichting Voedselbos Vlaardingen
De stichting realiseert een voedselbos waarin forestgardening principes lokaal worden toegepast, uitgeprobeerd en ontwikkeld. Met productie van voedsel en andere gewassen en het geven van educatie als basis, worden verdienmodellen ontwikkeld voor het ecologisch en recreatieve beheer van de haar in beheer gegeven locatie.
Onderzocht wordt, zelfstandig en in samenwerking met derden (o.a. RFGN), wat de potentie van de forestgarden als nieuwe, esthetisch en economisch aantrekkelijke vorm van gebiedsinrichting voor (rand)stedelijke gebieden kan betekenen.

Locatiegegevens
Bezoekadres: Van Boendaleweg 1, Vlaardingen.
Postadres: Sweelinckstraat 123, Vlaardingen.


Beheerder
Jeroen Hooijmeijer

e-mailadres stichting
info@voedselbosvlaardingen.nl


Bankrekeningnummer Stichting Voedselbos Vlaardingen
NL69RABO 0187 4982 61

Over ons


Bestuur van de stichting
Marije Sorgdrager (voorzitter)
Remko Boers (secretaris)
Bastiaan Boers (penningmeester)
Jan van der Schans (algemeen lid)

Ontwerp, advies en ondersteuning
Rotterdam Forest Garden Netwerk
(Huib Sneep, Max de Corte, Paul de Graaf en Jeroen Hooijmeijer)

Educatieve activiteiten
Mirjam Hooijmeijer (@MirjamTol, educatie@voedselbosvlaardingen.nl)

Vrijwilligers
Suzanne Stolk
Mike Dudok
Anja van Krimpen
Janny Ramakers
Michel Kalis
Arie Sommers
Pleuny Boers
Maarten
Tim


Vrienden-administratie
Andrea Sneep (vrienden@voedselbosvlaardingen.nl)

Website
Remko Boers (webmaster@voedselbosvlaardingen.nl)