Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos van Nederland. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

Contact

Stichting Voedselbos Vlaardingen
De stichting realiseert een voedselbos waarin forestgardening principes lokaal worden toegepast, uitgeprobeerd en ontwikkeld. Met productie van voedsel en andere gewassen en het geven van educatie als basis, worden verdienmodellen ontwikkeld voor het ecologisch en recreatieve beheer van de haar in beheer gegeven locatie.
Onderzocht wordt, zelfstandig en in samenwerking met derden (o.a. RFGN), wat de potentie van de forestgarden als nieuwe, esthetisch en economisch aantrekkelijke vorm van gebiedsinrichting voor (rand)stedelijke gebieden kan betekenen.

Locatiegegevens


Beheerder
Jeroen Hooijmeijer
info@voedselbosvlaardingen.nl
06-24573422


Bankrekeningnummer Stichting Voedselbos Vlaardingen
NL69RABO 0187 4982 61

Over ons


Bestuur van de stichting
Marije van der Horst (voorzitter)
Jan van der Schans (secretaris)
Michael de Langen (penningmeester)

Ontwerp, advies en ondersteuning
Rotterdam Forest Garden Netwerk
(Huib Sneep, Max de Corte, Paul de Graaf en Jeroen Hooijmeijer)

Educatieve activiteiten
Mirjam Hooijmeijer (@MirjamTol, educatie@voedselbosvlaardingen.nl)

Vrijwilligers
Maria Ramos
Suzanne Stolk
Mike
Frans
Anja
Janny

Vrienden-administratie
Eveline Boers (vrienden@voedselbosvlaardingen.nl)

Website
Remko Boers (webmaster@voedselbosvlaardingen.nl)