Welkom

Welkom op de website van het Voedselbos Vlaardingen. Met duurzame uitgangspunten realiseren we aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam. Op deze website doen we verslag van de ontwikkelingen. Abonneer je via email, neem contact op met één van de betrokkenen of kom een keer kijken in het bos zelf.

woensdag 30 december 2020

Vacature Voedselbos Vlaardingen

 We zijn op zoek naar een Beheerder / Coördinator voor Voedselbos Vlaardingen


Over ons

Stichting Voedselbos Vlaardingen beheert aan de rand van de stad een voedselbos met een oppervlakte van ongeveer 9000 m2. Eind 2014 is met de aanleg begonnen en sindsdien ontwikkelt het bos zich gestaag. Momenteel bevinden we ons in een fase waarin de oogsten behoorlijk toenemen.

De doelstellingen behelzen meer dan alleen voedselproductie. Voedselbos Vlaardingen wil ook een plek zijn waar recreatie en beheer van groen geen geld kost, maar geld oplevert. En daarnaast moet het voedselbos een plek zijn waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten.

Educatie is voor ons een belangrijke pijler. Maandelijks worden er rondleidingen georganiseerd en er is een sterk aanbod ontwikkeld dat bedoeld is voor basisonderwijs en kinderopvang.

Een vaste groep van rond de 10 enthousiaste vrijwilligers werkt op vrijdag aan het onderhoud van het bos. Daarnaast hebben we een goed georganiseerd bestuur dat op vrijwillige basis werkt. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen lid. Daarnaast maken we actief gebruik van advies van leden van het Rotterdam Forest Garden Network (RFGN) en coöperatie Ondergrond.

Ondergrond is in 2019 opgericht door drie van de RFGN-leden. Zij vormen een sociale onderneming van voedselbosprofessionals.

Over jouw rol

We zijn op zoek naar een beheerder / coördinator die vanuit een onafhankelijke, zelfstandige positie aan de slag gaat met de aansturing van de vrijwilligers, verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beheerplan, de verbinding zoekt met andere voedselbosinitiatieven, lijn kan gaan aanbrengen in het vermarkten van de oogst, en op zoek gaat naar een stabiele financieringsbron voor de eigen functie.

Wat ga je doen?

 • Je coördineert de werkzaamheden van de vrijwilligers die aan het onderhoud van het bos werken. Op dit moment vindt dat op vrijdag plaats.
 • Je denkt met het bestuur mee over het beheerplan voor de komende periode en zorgt dat dat uitgevoerd wordt.
 • Je zoekt actief de verbinding met andere soortgelijke initiatieven via Coöperatie Ondergrond, en afnemers zoals horecagelegenheden en (streek)winkels. 
 • Je rapporteert periodiek aan het bestuur over je werkzaamheden.
 • Je grijpt kansen in de regio (Vlaardingen en naburige gemeenten) aan om vergelijkbare initiatieven tot stand te helpen brengen.
 • Je vraagt voor deelprojecten fondsen aan, monitort en verantwoordt deze. Dit alles in goed overleg met het bestuur.
 • Je communiceert sterk over de resultaten, zowel naar het bestuur als ook in de media.

Wie ben jij?

Je bent een zelfstandige netwerker die plannen en ideeën op een creatieve wijze om kan zetten in concrete projecten. Je hebt een sociaal hart én een behoorlijke kennis van groen en ecologie. Je vindt diversiteit belangrijk. En je kunt vrijwilligers enthousiasmeren en uitdagen om het maximale uit zichzelf en elkaar te halen. 

Wat vragen we?

 • Een zelfstandige die met veel energie een eigen invulling geeft aan de geschetste werkzaamheden.
 • Een commitment voor de duur van tenminste een jaar.
 • Beschikbaarheid van gemiddeld één dag in de week, waaronder aanvankelijk ook vrijdagen.

Wat bieden we?

De kans om je als voedselbosondernemer te ontwikkelen. Dat zou eruit kunnen zien als (een mix van) de volgende mogelijkheden.

 • Toetreding tot coöperatie Ondergrond.
 • Deelname aan een opleidingstraject. 
 • Evt. honorering in het eerste jaar.

Interesse? 

Neem contact op via info@voedselbosvlaardingen.nl vóór 25 januari 2021. Stuur je cv en motivatie in ieder geval op. We zijn nieuwsgierig waarom jij denkt dat je geschikt bent. 


Met vriendelijke groet, 


Bestuur en vrijwilligers van Voedselbos Vlaardingen - www.voedselbosvlaardingen.nl


Coöperatie Ondergrond - www.ondergrond.eu